Лиценз на козметични, медицински и хранителни продукти

Изготвяне на проект, документация и съдействие при лицензиране на медицински, козметичен или хранителен продукт (валидация по съответните стандарти – ISO XXXX).

Технологичен Отдел