Производство

Специализирани услуги при производство и дистрибуция на иновативни продукти. Технологична карта, анализ на съдържание, базово и търговско ценообразуване.

Производствен Отдел